FamilyDomino

Deze App is bedoeld voor deelnemers die meedoen aan het onderzoek ‘Wie zet wie in actie?’. een samenwerking tussen Accare en de Rijksuniversiteit Groningen. 

Cognitieve gedragstherapie is een effectieve behandeling voor angststoornissen bij jeugdigen. Recente meta-analyses tonen aan dat het geen meerwaarde is om ouders actief te betrekken bij de behandeling. Opvallend is dat na een kindgerichte CGT zowel de jongeren als de ouders opknappen. Onduidelijk is echter nog hoe dit te verklaren is.

Om meer inzicht te kunnen krijgen in de veranderprocessen wordt aan de deelnemers (jongeren tussen de 12-17 jaar en hun ouders) gevraagd om in totaal acht keer een week lang elke dag drie keer deze app in te vullen. In de  app staan vragen vermeld over hun angstniveau, stemming en het gezinsfunctioneren.

Contact informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

 

Link naar de beschrijving van de survey app

[site is under construction]